Image description

LVS HB

Bildbeskrivning

Medlem i 

Fastighetsägarföreningen

LVS


Limhamns Värme &


Sanitet HB

Om våra Fastigheter


Alla våra lägenheter får god standard motsvarande dagens nybyggnadskrav för hyreshus.


Gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugor är helt modernt utrustade. 

Alla fastigheter är utrustade med kabel-TV.Bildbeskrivning

Presentation av Sven Eriksson, VD och ägare


Ordförande i styrelsen för Eriksson Invest Syd AB 1987- 

VD för Sven Eriksson Invest AB 2011-2014

VD för BSAE Invest AB 2011- 

VD för Swedish Institute for development and administration in Lund AB 1991 -
Ordförande i styrelsen och VD för LM Bygg AB sedan 1971 -
Ordförande i styrelsen för Limhamns Värme och Sanitet HB 1975 -
VD för CC Media AB 1987 -
Ordförande i styrelsen för Creomatic Biotech AB 2000 - 2014
Ordförande i styrelsen för Industry and Technology Development in Lund AB 2002-2014
Ordförande i styrelsen för Gotic International AB, 1989 - 1994
Ordförande i styrelsen för Malmö Energi Invest AB 1983 -

VD LM Gruppen AB 1994-2014
Ordförande i styrelsen för Stiftelsen för Glashistorisk forskning 1998 -
Ordförande i Limhamns Mäklarbyrå HB 1983-
Styrelseledamot, skattmästare, i Tekniska Museiföreningen i Malmö 1990 - 2010
Styrelseledamot i Malmö-Lunds Byggmästareförening, 1987 - 1994
Medlem i Malmöhus Rotaryklubb
President i Rotary 1992/1993
Medlem i Malmö-Lunds Byggförening 1971-
Medlem i SBR
Medlem i Svenskt Näringsliv
Medlem i Sveriges Fastighetsägare Syd AB
Medlem i Sydsvenska Handelskammaren
Medlem i Skånska Ingenjörsklubben
Medlem i Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, SSBS
Medlem i Malmö Börssällskap
Medlem i Thumatorps S:t Knuts gille


COMFORT- BUTIKEN 


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning